KBT Terapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en psykoterapeutisk metod som hjälper människor att förstå sina beteenden och därmed ändra dem.

En värdefull investering vad gäller den psykiska hälsan och därmed livskvalitén. Vid varje session samarbetar klienten och terapeuten aktivt utifrån tydliga och konkreta målsättningar. Mellan sessionerna utför klienten målspecifika hemuppgifter med syfte att utforska nya perspektiv och öva in nya önskvärda beteenden. KBT-behandling sträcker sig vanligtvis mellan 5-15 sessioner beroende på vilka problem man söker för.

 

KBT som metod har starkt forskningsstöd inom en mängd olika psykiska problemområden:

 • Depression

 • Panikångest/paniksyndrom

 • Bristande självkänsla

 • Stress & utmattning

 • Sömnsvårigheter

 • Fobi

 • Social fobi

 • Generaliserad ångest/kronisk oro (GAD)

 • Tvångshandlingar och tvångstankar (OCD)

 • Hälsoångest (hypokondri)

 • Långvarig smärta

 • Missbruk

 • Relationsproblem

Hitta oss
In Vivo Cura AB
Surbrunnsgatan 6
411 19 Göteborg
Kontakt
Marie Wånsander
leg. Psykoterapeut & auk. Socionom
Mail: marie.wansander@invivocura.se
Telefon: 0704- 019 356
Medlem i SF KBT