Hitta oss
In Vivo Cura AB
Surbrunnsgatan 6
411 19 Göteborg
Kontakt
Marie Wånsander
leg. Psykoterapeut & auk. Socionom
Mail: marie.wansander@invivocura.se
Telefon: 0704- 019 356
Medlem i SF KBT