Relationssamtal

Relationsproblem man söker för är vanligtvis svårigheter med att hantera kommunikationssvårigheter, olika värdegrunder, konflikter i vardagslivet, sexuella svårigheter, otrohet eller problem med bristande tillit.

KBT-parterapi hjälper er att bryta dysfunktionella mönster i er relation och bryta låsningar bestående av skuldbeläggning, anklagelser och motanklagelser etc. KBT-terapin ger er den hjälpen genom att jag som professionell, oberoende part kan underlätta ert samtal samt belysa det som behöver förstärkas, förnyas eller förändras.


Vi på In Vivo arbetar med strategier inriktade mot såväl acceptans som mot beteendeförändring. Parterapin inleds med en bedömningsfas bestående av initialt ett parsamtal, sedan varsitt individuella samtal och slutligen med ett parsamtal. Därefter följer behandlingsfasen med interventioner både mellan och under sessionerna.

 

Marie är legitimerad psykoterapeut specialiserad inom KBT, Kognitiv beteendeterapi. Marie är även auktoriserad socionom och har en bred psykosocial kompetens kompetens och mer än tio års yrkeserfarenhet av samtalsbehandlingar