Marie Wånsander

 

Marie är legitimerad psykoterapeut specialiserad inom KBT, Kognitiv beteendeterapi.

 

Marie är även auktoriserad socionom och har en bred psykosocial kompetens kompetens och mer än tio års yrkeserfarenhet av samtalsbehandlingar.

 

Arbetar utifrån evidensbaserade metoder vid behandling av olika typer av ångest, depression, stress, utmattningssyndrom samt olika typer av kriser och trauman. Har flera vidareutbildningar som till exempel schematerapi, mindfulness och gruppbehandling för viktminskning.

Utbildning & Kompetens

  • Leg psykoterapeut KBT

  • Auktoriserad Socionom

  • Schematerapi

  • ACT – Acceptance Commitment Therapy

  • KBT – Kognitiv psykoterapi (steg-1)

  • Mindfulnessinstruktör

  • Utbildad i Kris & Krishantering

  • Certifierad Användare av Stahre metoden, övervikt handlar om känslor.

  • MI – Motiverande samtal

  • Rehabiliteringskoordinator